logo window

ISSN 2831-1558

O ČASOPISU

Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih je časopis Univerziteta u Sarajevu – Pedagoškog fakulteta, koji izlazi svake druge godine i u njemu se objavljuju stručni i naučni radovi koji se bave različitim pitanjima obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini i u svijetu, savremenim tokovima, pojedinačnim područjima odgoja i obrazovanja, te drugim temama koje privlače pažnju mladih istraživača iz različitih oblasti kao što su matematika, pedagogija, psihologija, lingvistika i književnost, metodika nastave i sl. Primaju se isključivo neobjavljeni radovi, pisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i na engleskom jeziku. Časopis izlazi samo u elektronskoj formi.

Mišljenja i stavovi objavljeni u radovima časopisa Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju nužno stavove redakcije časopisa.

Časopis Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih je indeksiran u CEEOL-u.

CEEOL full1


ABOUT THE JOURNAL

A Window into the World of Education, Science, and the Youth is the journal of the University of Sarajevo - Faculty of Educational Sciences, published biannually (once every two years) and including professional and scientific papers that deal with various issues of education and science in Bosnia and Herzegovina and worldwide, contemporary trends, specific areas of upbringing and education, and other topics that attract the attention of young researchers from various fields such as mathematics, pedagogy, psychology, linguistics and literature, teaching methodology, etc. Only previously unpublished papers written in Bosnian, Croatian, or Serbian, and in English, are accepted. The journal is published only in electronic form.

The opinions and views presented in the papers of the journal A Window into the World of Education, Science, and the Youth are exclusively the personal views of the authors of the texts and do not necessarily reflect the views of the journal's editorial board.

The journal A Window into the World of Education, Science, and the Youth is indexed in CEEOL.

CEEOL full1