Rezultati parcijalnog ispita, održanog 12. 5. 2022. god, I godina ER - Sportske aktivnosti