Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 07. 09. 2021. Pregleda: 382
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture I... 06. 09. 2021. Pregleda: 476
Rezultati − Metodika nastave matematike 1 − Metodika nastave matematike 3 03. 09. 2021. Pregleda: 437
Rezultati − Nacrtna geometrija − Tehničko crtanje 03. 09. 2021. Pregleda: 362
Rezultati − Predškolska pedagogija 2 03. 09. 2021. Pregleda: 412
Rezultati − Opća pedagogija 02. 09. 2021. Pregleda: 485
Rezultati − MTO III, MTO I, TK 02. 09. 2021. Pregleda: 402
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik 31. 08. 2021. Pregleda: 485
Rezultati - Metodika nastave tjelesne kulture 31. 08. 2021. Pregleda: 379
Ažurirano: Konkurs za upis studenata u drugom prijavnom roku na Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini 30. 08. 2021. Pregleda: 604
Septembarski ispitni rok , ljetni semestar 2020/2021. 23. 07. 2021. Pregleda: 1194
Septembarski ispitni rok, zimski semestar 2020/2021. 23. 07. 2021. Pregleda: 1136
Elektronska prijava ispita 22. 07. 2021. Pregleda: 654
Rezultati − Akademsko pisanje 19. 07. 2021. Pregleda: 461
Rezultati popravnog ispita iz MTO II, MTO IV, TK PO, TK RN 15. 07. 2021. Pregleda: 461
KONAČNA RANG LISTA 15. 07. 2021. Pregleda: 2514
AŽURIRANO: Dokumenti potrebni za upis u I godinu I ciklusa studija 15. 07. 2021. Pregleda: 3186
Rezultati ispitaa, doc. dr. Sanela Nesimović 14. 07. 2021. Pregleda: 406
Rezultati ispita, prof. dr Elvira Nikšić 14. 07. 2021. Pregleda: 422
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA Didaktika I Školska i obiteljska pedagogija 13. 07. 2021. Pregleda: 365
Rezultati popravnog ispita Matematika II održanog 09.07.2021. 13. 07. 2021. Pregleda: 446
Rezultati − Engleski jezik, Engleski jezik 2 13. 07. 2021. Pregleda: 334
Ukupni rezultati sa popravnog ispita MK, MMOII, MNMKII, VP, HO 13. 07. 2021. Pregleda: 321
Rezultati − Statistika u obrazovanju 12. 07. 2021. Pregleda: 415
Rezultati − Predškolska pedagogija 1 12. 07. 2021. Pregleda: 384
Rezultati − Književnost i odgoj 12. 07. 2021. Pregleda: 348
Spisak studenata za ispit iz predmeta Metodika nastave matematike 2 i Metodika razvoja matematskih pojmova 1 12. 07. 2021. Pregleda: 350
Obavijest 09. 07. 2021. Pregleda: 576
Rezultati online popravnog ispita − Opća pedagogija, I ciklus studija 08. 07. 2021. Pregleda: 429
Rezultati pismenih MK, MMOII, MNMKII 08. 07. 2021. Pregleda: 415