Naslov Datum objavljivanja Pregleda
OBAVJEŠTENJE za pismeni ispit iz predmeta Školska pedagogija 20. 09. 2023. Pregleda: 186
PRELIMINARNA RANG LISTA I CIKLUSA STUDIJA (DRUGI UPISNI ROK) 18. 09. 2023. Pregleda: 430
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I 18. 09. 2023. Pregleda: 217
Rezultati − Didaktika − Školska pedagogija 14. 09. 2023. Pregleda: 273
REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA III ... 14. 09. 2023. Pregleda: 141
Rezultati − Sportske aktivnosti − Metodika nastave tjelesne kulture II 13. 09. 2023. Pregleda: 125
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture I ... 12. 09. 2023. Pregleda: 166
UPIS STUDENATA U VIŠE GODINE U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI 12. 09. 2023. Pregleda: 1070
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 11. 09. 2023. Pregleda: 201
Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE I ... 08. 09. 2023. Pregleda: 159
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture − Muzička kultura 08. 09. 2023. Pregleda: 139
Rezultati − METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II 07. 09. 2023. Pregleda: 142
Rezultati − Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II ... 07. 09. 2023. Pregleda: 135
Rezultati − Osnove didaktike u inkluzivnom obrazovanju ... 07. 09. 2023. Pregleda: 167
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 06. 09. 2023. Pregleda: 115
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja II − Metodika tjelesnog odgoja IV − Tjelesna kultura 06. 09. 2023. Pregleda: 99
Rezulltati − Integrirani predškolski kurikulum 1 − Metodika predškolskog odgoja II 06. 09. 2023. Pregleda: 76
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I ... 04. 09. 2023. Pregleda: 183
Rezultati − Muzička kultura Metodika nastave muzičke kulture I Metodika nastave muzičke kulture III 01. 09. 2023. Pregleda: 136
Rezultati − Tjelesna kultura 01. 09. 2023. Pregleda: 126
Rezultati − Uvod u književnost − Književnost za djecu II 01. 09. 2023. Pregleda: 107
Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE I 30. 08. 2023. Pregleda: 128
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE II TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU SPORTSKE AKTIVNOSTI 30. 08. 2023. Pregleda: 112
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – PEDAGOŠKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI 28. 08. 2023. Pregleda: 359
Obavijest za drugi septembarski ispitni rok 28. 08. 2023. Pregleda: 315
Elektronska prijava ispita 21. 07. 2023. Pregleda: 371
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / LJETNI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023 18. 07. 2023. Pregleda: 1104
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / ZIMSKI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023. 18. 07. 2023. Pregleda: 849
Dokumenti potrebni za upis, izmjene 18. 07. 2023. Pregleda: 809
Izmjene u konačnoj rang listi 17. 07. 2023. Pregleda: 578