ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Damir Mušanović, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Mjerenje učeničkih znanja i postignuća u savremenoj školi“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 23. januara 2019. godine u 12 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.