ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Suad Hasanović, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Metodološko-metodički aspekt istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini“.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 16. jula 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.