INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATE ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATE DIPLOME ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA i INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATE UVJERENJA O DOKTORIRANJU ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA


 

 

Od 01. 04. 2021 plaćanje vršiti isključivo na nove budžetske organizacije.