UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Univerzitetu u Sarajevu - Pedagoškom fakultetu

u akademskoj 2021/2022.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Predmet

Nastavnik

  Predavanja  

  11.4.2022.  

  ponedjeljak  

  16.30 h  

  Istraživač u odgoju i obrazovanju  

  Prof.dr. Lejla Silajdžić  

  5 sati  

  12.4.2022.

  utorak

  16.30 h

  Istraživač u odgoju i obrazovanju

  Prof.dr. Lejla Silajdžić

  5 sati

 Predavanja će se održati online.

Sarajevo, 17.3.2022.godine