Naslov Datum objavljivanja Pregleda
INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2018/2019.godini - Raspored predavanja III SEMESTAR 06. 12. 2018. Pregleda: 838
INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2018/2019.godini - Raspored predavanja I SEMESTAR 06. 12. 2018. Pregleda: 778
Raspored predavanja II SEMESTAR 13. 11. 2018. Pregleda: 804
Raspored predavanja - II SEMESTAR 09. 11. 2018. Pregleda: 919
Obavijest za studente III ciklusa studija 03. 10. 2018. Pregleda: 1043
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 28. 09. 2018. Pregleda: 1080
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata mr. Muzafera Bibića 27. 09. 2018. Pregleda: 1062
KONKURS Za upis VI generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 24. 09. 2018. Pregleda: 1853
Ispiti iz predmeta Interpretacija i grafičko prikazivanje rezultata istraživanja 11. 09. 2018. Pregleda: 1009
Obavijest za studente III ciklusa studija 10. 09. 2018. Pregleda: 839
Raspored predavanja II SEMESTAR 05. 09. 2018. Pregleda: 998
Obavijest za studente III ciklusa studija 03. 09. 2018. Pregleda: 912
OBAVJEŠTENJE 20. 07. 2018. Pregleda: 1040
Obavijest za studente III ciklusa studija 17. 07. 2018. Pregleda: 990
Obavijest za studente III ciklusa studija 13. 07. 2018. Pregleda: 920
Obavijest za studente III ciklusa studija 13. 07. 2018. Pregleda: 922
Obavještenje 05. 07. 2018. Pregleda: 1036
OBAVIJEST- Akademsko pisanje 04. 07. 2018. Pregleda: 961
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 03. 07. 2018. Pregleda: 1029
Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije - projekta 03. 07. 2018. Pregleda: 968
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 25. 06. 2018. Pregleda: 989
OBAVIJEST iz predmeta Akademsko pisanje 21. 06. 2018. Pregleda: 866
OBAVIJEST iz predmeta Monitoring i evaluacija... 21. 06. 2018. Pregleda: 914
OBAVIJEST o odbrani doktorske disertacije 18. 06. 2018. Pregleda: 984
Ispit iz predmeta Savremeni modeli organizacije nastavnog procesa 11. 06. 2018. Pregleda: 1000
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije 05. 06. 2018. Pregleda: 1011
Obavijest za studente III ciklusa studija 04. 06. 2018. Pregleda: 999
Obavijest za ispit 30. 05. 2018. Pregleda: 936
Raspored predavanja I SEMESTAR 18. 05. 2018. Pregleda: 1177
Obavijest za studente III ciklusa studija 16. 05. 2018. Pregleda: 911