Javne nabavke

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku roba „Telefonska centrala", broj: 23-01-2028/21