Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Konkurs za izbor akademskog osoblja − Metodika likovnog odgoja i Metodika nastave likovne kulture 02. 07. 2021. Klikova: 199
Konkurs za izbor akademskog osoblja − Književnost 08. 05. 2021. Klikova: 217
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 11. 01. 2021. Klikova: 784
KONKURS za upis VIII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 24. 11. 2020. Klikova: 532
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 11. 08. 2020. Klikova: 797
KONKURS za upis studenata u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI 03. 08. 2020. Klikova: 3149
KONKURS za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (II UPISNI ROK) 03. 08. 2020. Klikova: 1547
Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 23. 06. 2020. Klikova: 551
Prijemni ispit 10. 06. 2020. Klikova: 2678
Ispravka Konkursa objavljenog 30. 05. 2020. 02. 06. 2020. Klikova: 858
KONKURS za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 594
Konkurs za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 509
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos viši stručni sradnik za računovodstvo i finansije na Pedagoškom fakultetu 07. 05. 2020. Klikova: 691
Konkurs za izbor akademskog osoblja 28. 04. 2020. Klikova: 551
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme 11. 04. 2020. Klikova: 956
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 31. 03. 2020. Klikova: 1002
OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 27. 12. 2019. Klikova: 1161
KONKURS za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 23. 11. 2019. Klikova: 1355
Lista kandidata za Neformalni program osposobaljavanja učitelja 15. 10. 2019. Klikova: 736
ISPRAVKA DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama. 30. 09. 2019. Klikova: 1452
KONKURS za upis polaznika za obrazovanje odraslih 14. 09. 2019. Klikova: 2345
KONKURS za izbor akademskog osoblja 07. 09. 2019. Klikova: 921
JAVNI KONKURS za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023. 08. 06. 2019. Klikova: 1155
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos laboranta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. 05. 2019. Klikova: 873
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 21. 04. 2019. Klikova: 1745
Interni konkurs za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2017. godinu 01. 04. 2019. Klikova: 753
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU 19. 11. 2018. Klikova: 943
KONKURS za izbor akademskog osoblja 08. 11. 2018. Klikova: 889
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 26. 10. 2018. Klikova: 1080
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 23. 10. 2018. Klikova: 890