Zbornik sažetaka

Dostupnost u bibliotekama


Međunarodna naučno-stručna konferencija "Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji"" (1 ; 2018 ; Sarajevo)

Urednici: Haris Memišević, Sadeta Zečić, Selmir Hadžić

Godina izdanja: 2018.

pdf icon png 2056 Publikacija u PDF formatu