MOBILNOST ZA LJETNI SEMESTAR 2023/2024.

 Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu otvara konkurse za mobilnost u ljetnom semestru 2023/2024. godine.Konkursi su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, a odabrani kandidati će dobiti finansijsku podršku tokom svog boravka u inostranstvu.

Provjerite i nađite svoju Erasmus destinaciju te obogatite svoje akademsko iskustvo!

STIPENDIJE I KONKURSI – Služba za međunarodnu saradnju


 

23. 5. 2023. godine  Agata Skalska M.A. i Yvonne Gormanns M.A. sa University of Applied Sciences Düsseldorf  posjetile su Pedagoški fakultet. 

thumbnail 20230523 143623   thumbnail 20230523 143716


Posjeta sa Univerziteta u Poitiersu, Francuska

utorak16. maja s početkom u 10:00 sati u Rektoratu UNSA, Služba za međunarodnu saradnju bit će domaćin delegaciji sa Univerziteta u Poitiersu (Francuska) koji dolaze u BiH u cilju uspostavljanja ili unapređenja postojeće saradnje sa bh. univerzitetima. S obzirom na nedavno usvojenu inicijativu o ponudi francuskog jezika na svim članicama našeg univerziteta, ovo je prilika za umrežavanje sa ovim univerzitetom u cilju povećanja razmjene studenata i osoblja, učenje francuskog jezika, kao i ulaskom u nove projekte. Kolege sa francuskog univerziteta dolaze sa bogatom ekspertizom u projektima kao i informacijama o mnogim fondovima, tako da je ovo dobra prilika za upoznavanje i druženje.

Kako bismo mogli evidentirati učesnike, zamolili bismo vas za potvrdu vašeg dolaska putem ovog linka do petka (12. maja) do 12:00 sati. Ukoliko su studenti zainteresirani za boravak (kroz Erasmus program) na ovom univerzitetu, svakako se trebaju registrirati i prisustvovati ovom informativnom danu.


Informativni dan o Univerzitetu u Poitiersu

 U utorak16. maja s početkom u 10:00 sati u Rektoratu UNSA, Služba za međunarodnu saradnju bit će domaćin delegaciji sa Univerziteta u Poitiersu (Francuska) koji dolaze u BiH u cilju uspostavljanja ili unapređenja postojeće saradnje sa bh. univerzitetima. S obzirom na nedavno usvojenu inicijativu o ponudi francuskog jezika na svim članicama našeg univerziteta, ovo je prilika za umrežavanje sa ovim univerzitetom u cilju povećanja razmjene studenata i osoblja, učenje francuskog jezika, kao i ulaskom u nove projekte. Kolege sa francuskog univerziteta dolaze sa bogatom ekspertizom u projektima kao i informacijama o mnogim fondovima, tako da je ovo dobra prilika za upoznavanje i druženje.

Kako bismo mogli evidentirati učesnike, zamolili bismo vas za potvrdu vašeg dolaska putem ovog linka do petka (12. maja) do 12:00 sati. Ukoliko su studenti zainteresirani za boravak (kroz Erasmus program) na ovom univerzitetu, svakako se trebaju registrirati i prisustvovati ovom informativnom danu.

Sesija za prezentiranje univerziteta i potencijalne saradnje je predviđena da traje maksimalno 2 sata.

 

thumbnail received 620135696645985

Održana obuka za studente nastavničkog smjera u okviru projekta Erasmus+ CBHE "Educating Science Teachers for All (ESTA)"

20230303 133918

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u petak, 3. 3. 2023, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu realizirana je obuka za studente, buduće nastavnike, a čiji studij sadrži i izučavanje prirodnih nauka. Ovoj obuci prisustvovali su studenti treće i četvrte godine Odsjeka za razrednu nastavu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te studenti Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada u trajanju od 5 sati. Studenti su imali priliku da se upoznaju s prirodoslovnim sadržajima iz oblasti hemije/kemije koji su usko vezani za njihov studij, a koje će u svom budućem radu s učenicima u razrednoj nastavi moći primjenjivati izvodeći oglede prilagođene ovom uzrastu. Na taj način će svojim učenicima olakšati usvajanje sadržaja i pomoći im da se angažiraju u učenju prirodnih nauka. Odabrane teme iz ove oblasti prate i sadržaje predmetnoga kurikuluma iz Moje okoline. U okviru predavanja i radionica studenti su upoznati i s izazovima prilikom podučavanja u jezički i kulturno heterogenim zajednicama: na predavanjima su slušali o osnovnim odlikama službenih jezika u BiH i jezičkim posebnostima tekstova iz prirodnih nauka, o nenasilnoj komunikaciji i interkulturalnom odgoju i obrazovanju. Nakon obuke studentima su dodijeljeni certifikati o učešću u ovom programu.   

Ova obuka nastavak je aktivnosti koja je uključivala i nastavnike hemije/kemije osnovnih i srednjih škola širom BiH. Jedan od važnijih ciljeva obuke jeste senzibilizacija nastavnika na različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Detaljnije na: www.unsa.ba


 

Aktuelni su Erasmus+ pozivi za mobilnosti u narednom semestru (ljetni semestar 2022/2023.) za nastavno i nenastavno osoblje (teaching ili training) koji su dostupni na https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/.  Pozivamo vas da iskoristite priliku i prijavite se kako bismo imali reprezentativno učešće ispred Univerziteta u Sarajevu na evropskim institucijama #internacionalizacija_osoblja

AKTUELNO! 

https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/


Team building prodekana za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

 U ponedjeljak, 16. 1. 2023. godine organiziran je team building prodekana za međunarodnu saradnju UNSA. Jačamo naše kapacitete, dijelimo iskustva i družimo se! Hvala našoj Službi za međunarodnu saradnju i kolegama sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja na ideji i odličnoj organizaciji.


Studijska posjeta Centru za autizam i Centru za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" u Osijek

Studenti Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su 12. 12. 2022. god. u pratnji svojih nastavnika realizirali studijsku posjetu Centru za autizam i Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku, Republika Hrvatska. Studenti su imali priliku vidjeti implementaciju različitih terapeutskih programa namjenjenih djeci sa teškoćama u razvoju, te se upoznati sa izazovima koje edukatori-rehabilitatori imaju u Hrvatskoj. 


Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini organizirat će informativni dan povodom otvaranja novog poziva u okviru programa Erasmus+ (2023), a na kojem će biti predstavljene mogućnosti Erasmus+ programa u oblastima visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja, mladih i sporta.

Informativne sesije bit će održane 17. i 18. novembra, a događaj će biti organizovan u online formatu. Sesija je otvorena za sve institucije u Bosni i Hercegovini. Link za pristup online sesiji bit će postavljen nekoliko dana prije održavanja. 


Poziv za apliciranje za studiranje na egipatskim univerzitetima


 AŽURIRANO:

CALL FOR APPLICATIONS for STUDENT MOBILITY FOR STUDIES in framework of ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM 2019) programme at UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF EDUCATION in study year 2022/2023


Erasmus+ konkursi za mobilnost
 
Trenutno dostupni konkursi su objavljeni na standarndim linkovima: 
https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/ i https://www.unsa.ba/stipendije/erasmus-stipendije-za-mobilnost-u-ljetnom-semestru-2223. Očekujemo da uskoro budu objavljeni rezultati Erasmus+ poziva za 2022. godinu kako bismo saznali sa kojim novim/starim institucijama započinjemo/nastavljamo saradnju i obostranoj mobilnosti.
Erasmus+ poziv za 2023. godinu
 
Uputstvo za pripremanje projektne prijave i proceduru dostavljanja dokumenata prema Rektoratu za potpis. Uputstvo za pripremanje dokumenata, zahtjev, lista prethodnih projekata, opis UNSA (na engleskom), svi mogući kodovi (PIC, ERASMUS, OID, itd.) su dostupni na linku: Prijava na međunarodne projekte
Aktivnosti Službe za međunarodnu saradnju
 

o   Dan dobrodošlice za inostrane studente: tradicionalni orijentacijski program za inostrane studente koji započinje Danom dobrodošlice planiran je 29. septembra 2022. godine u Rektoratu UNSA s početkom u 10:00 sati (Svečana sala)

o   Erasmus days: u cilju obilježavanja dana Erasmusa, Služba za međunarodnu saradnju će organizovati informativni Erasmus+ dan na kojem ćemo predstaviti mobilnosti, kako se prijaviti, trenutno otvorene konkurse (i najaviti buduće), kao i pozvati studente da podijele svoje iskustvo. Erasmus days događaj će biti održan 13. oktobra 2022. godine (Svečana sala). Na ovom info danu ćemo podijeliti i rezultate istraživanja o implementaciji Erasmusa na 100 visokoobrazovnih institucija širom Evrope koje smo radili u prvoj polovini ove godine.

o   8. staff week i 12. sajam stipendija: 
Služba vrijedno radi na pripremanju naših tradicionalnih dešavanja: Međunarodna sedmica obuke osoblja i Sajam stipendija koji će se održati u sedmici 24-28. oktobar 2022. godine (Sajam stipendija će biti održan u okviru Staff weeka i to 26. oktobra 2022). Mjesto održavanja oba dešavanja je Rektorat UNSA. Više informacija kao i registracija na Staff week dostupno je na engleskoj verziji UNSA stranice s obzirom da je fokus na inostranim partnerima (Staff week). 
Izvještaji, dokumenti i publikacije
 Izvještaji, dokumenti i publikacije na jednom mjestu sakupili smo i omogućili pristup sljedećim informacijama i materijalima koji se najčešće koriste u svakodnevnom poslu:

o   Prezentacija o UNSA

o   Sklapanje i iniciranje međunarodnih sporazuma (uputstvo, zahtjev)

o   Međunarodni projekti na UNSA

o   Izvještaji o međunarodnoj saradnji UNSA (od 2013. godine do danas)

o   Publikacije

o   UNSA vodiči

o   Zakoni i pravilnici koji se tiču mobilnosti

o   Najčešće korišteni dokumenti za međunarodnu mobilnost (dolaznu i odlaznu)


IMG ebb2899dbb3eb1ea44f9c01595ba5f32 V

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 4. 6. 2022, realiziran je u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i drugi dio obuke za nastavnike hemije/kemije srednjih škola. Drugom dijelu stručnog usavršavanja prisustvovali su nastavnici iz Sarajevskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, a obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada. U ovom dijelu obuke pažnja je posvećena sadržajima iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, te su polaznici slušali predavanja o naučnom kapitalu iz prirodnih nauka kako bi se na različite načine pomoglo učenicima da se angažiraju u učenju prirodnih nauka, o specifičnostima jezika hemije/kemije, njegovoj univerzalnosti, ali i izazovima prilikom podučavanja u jezički heterogenim sredinama (rad s učenicima čiji je maternji jezik posve različit od jezika na kojem se izvodi nastava ili je sličan te omogućava komunikaciju, no specifičnosti jezika učenika i jezika nastave mogu dovesti do eventualnih teškoća u učenju). Potom su polaznici učestvovali u radionicama o nenasilnoj komunikaciji i podučavanju u heterogenim zajednicama, dok su se na laboratorijskim vježbama upoznali s raznovrsnom savremenom opremom i mobilnim aplikacijama primjenjivim u nastavi prirodnih nauka. U dva dijela realizirano je ukupno 18 sati obuke, te su na kraju drugoga dijela obuke nastavnicima dodijeljeni certifikati o učešću u Programu stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije.

Ovaj Program stručnog usavršavanja pohađalo je preko 40 nastavnika osnovnih i srednjih škola koje se nalaze širom BiH. Jedan od važnijih ciljeva obuke jeste senzibilizacija nastavnika na različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu. Pored toga što su se nastavnici upoznali s modernom opremom te mogućnostima primjene digitalne tehnologije u nastavi hemije/kemije u školama, nastavnicima je ponuđen i nastavak saradnje kroz posjete projektnog tima ESTA njihovim školama i pomoći pri realizaciji nastave uz primjenu ove opreme i novih nastavnih metoda.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Naredne aktivnosti projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu vezane su za pripreme i realizacije radionica za studente prirodnih nauka.


Gostovanje uvaženog profesora Michael Giangrecu

Danas, 8. juna 2022. je Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet bio domaćin profesoru Michael Giangrecu sa Univerziteta Vermont. 

Uvaženi profesor Michael Giangreco održao je predavanje studentima Univerziteta u Sarajevu – Pedagoškog fakulteta na temu o izazovima inkluzivne edukacije. 

Inače, prof. Giangreco je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za inkluzivno i specijalno obrazovanje i autor je brojnih naučnih članaka koji su objavljeni u najprestižnijim svjetskim časopisima poput: Remedial and Special Education, Journal of Special Education, Exceptional Children i brojnim drugim publikacijama. Prema Google Scholaru, prof. Giangreco ima preko 10000 citata.

002


 

IMG 371bf9ae2ca15c4f541c35b90713d19f V


Održan prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije srednjih škola

App 1652551764799

Nakon obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola u okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 14. 5. 2022, realiziran je i prvi dio obuke za nastavnike hemije/kemije srednjih škola. Ovom dijelu obuke prisustvovalo je 26 nastavnika iz Sarajevskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, te Istočnog Sarajeva, a usavršavanje je organizirano u prostorijama niske zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (amfiteatar “Mladen Deželić” i praktikum 121/I). Obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja te službene trojezičnosti u obrazovnom sistemu BiH kao i jezika hemije/kemije.

U toku obuke korištena je savremena oprema nabavljena u sklopu projekta koja uključuje moderne laboratorijske senzore, tablet uređaje i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Primijenjene su nove nastavne metode, grupni i individualni rad, s naglaskom na senzibilizaciju nastavnika za različitosti učenika te uvažavanje raznolikosti u razredu.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Sljedeći dio obuke za ovu grupu polaznika planiran je 4. 6. 2022.

Voditeljica projektnog tima Univerziteta u Sarajevu 

Doc. dr. Ines Nuić


Novi i ažurirani dokumenti!

a. Nominacijsko pismo za odlazne studente i osoblje 

b. Prijavni formular za inostrane studente

c. Prijavni formular za inostrano osoblje

Svi ovi dokumenti, zajedno sa ostalim pratećim dokumentima ažurirani su i dostupni na: https://international.unsa.ba/dokumenti/


 

Održan drugi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

20211211 150743

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 11. 12. 2021, realiziran je u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu drugi dio obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola. Stručnom usavršavanju prisustvovali su nastavnici iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, a obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada. U dva dijela realizirano je ukupno 18 sati obuke iz oblasti hemije/kemije u obrazovanju, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, jezičke heterogenosti, te su polaznici imali priliku, između ostalog, slušati predavanja o naučnom kapitalu iz prirodnih nauka, CLIL-u u nastavi hemije/kemije, funkcioniranju službene trojezičnosti u bosanskohercegovačkom školskom sistemu te jeziku hemije/kemije, potom učestvovati u radionicama o nenasilnoj komunikaciji i podučavanju u heterogenim zajednicama, a u sklopu laboratorijskih vježbi korištena je savremena oprema (laboratorijski senzori, tablet uređaji, “pametna” ploča) i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Na taj način nastavnici su se upoznali s modernom opremom koja je primjenjiva u radu s učenicima u nastavi hemije/kemije uz nove nastavne metode koje uključuju CLIL (Content and Language Integrated Learning), akcijska istraživanja, te primjenu digitalne tehnologije u nastavi hemije/kemije u osnovnim školama. Jedan od važnijih ciljeva obuke jeste senzibilizacija nastavnika na različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), doc. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Na kraju drugoga dijela obuke nastavnicima su dodijeljeni certifikati o učešću u Programu stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije. U narednom periodu planirana je realizacija stručnog usavršavanja i za nastavnike/profesore srednjih škola.

Detaljnije...


Obavijest o posjeti Sveučilištu u Rijeci i realiziranoj međunarodnoj saradnji Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci u okviru projekta "Jezičko izražavanje i razvoj komunikacijske kompetencije u nastavnom procesu".
 

IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNOJ SARADNJI SA SVEUČILIŠTEM U RIJECI


Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA realiziran prvi dio Programa stručnog usavršavanja za nastavnike hemije/kemije

1 0

U okviru projekta Erasmus+ CBHE pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA) u subotu, 13. 11. 2021. godine, realiziran je prvi dio obuke za nastavnike hemije/kemije osnovnih škola. Obuci je prisustvovalo 18 nastavnika iz Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. Realizirano je ukupno devet sati obuke iz oblasti hemije u obrazovanju i interkulturalnog odgoja i obrazovanja. Obuka se sastojala iz predavanja, radionica i laboratorijskog rada, a realizirana je u prostorijama niske zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (veliki računarski centar i praktikum 120).

Sljedeći dio obuke za ovu grupu polaznika planiran je 11. 12. 2021. godine.

Tokom obuke korištena je oprema nabavljena u sklopu projekta koja uključuje moderne laboratorijske senzore, tablet uređaje, "pametnu" ploču i različite mobilne aplikacije primjenjive u nastavi prirodnih nauka. Primijenjene su nove nastavne metode, grupni i individualni rad, s naglaskom na senzibilizaciju nastavnika za različitosti učenika, te na uvažavanje različitosti u razredu.

Realizatori programa obuke bili su članovi projektnog tima ESTA na Univerzitetu u Sarajevu: doc. dr. Ines Nuić (voditeljica projekta), prof. emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić, mr. Merima Mrdić (Prirodno-matematički fakultet), doc. dr. Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet), prof. dr. Emira Mešanović-Meša (Pedagoški fakultet).

Preneseno sa web stranice Univerziteta u Sarajevu


Aktuelno za akademsku 2021/2022. godinu !!!

Univerzitet u Sarajevu raspisao  je Erasmus+ konkurse za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine. Pogledajte ponude i prijavite se, jer Erasmus+ prilike nisu samo putovanje - to je profesionalno usavršavanje, studiranje na međunarodno priznatim visokoobrazovnim institucijama, sticanje međunarodnog iskustva i umrežavanje sa ostalim sudionicima Evropskog akademskog područja. Sve informacije su vam dostupne na poznatoj web stranici www.international.unsa.ba kao i na našim društvenim stranicama facebook i Instagram (@iro.unsa).


 

(click to open) 6TH INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK, 11-15 OCTOBER, 2021, UNIVERSITY OF SARAJEVO


(klikni da otvoriš) JEDANAESTI SAJAM STIPENDIJA / ELEVENTH SCHOLARSHIP FAIR


Webinar: Building interconnected teaching for an interconncted world

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu nastavio je uspješnu saradnju sa Univerzitetom Bylastok u Poljskoj. 

Na webinaru koji je organizirala prof. dr. Marta Kowalczuk-Walędziak, prodekanesa za međunarodnu saradnju Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Bylastoku pod nazivom „Building interconnected teaching for interconnected world: Bosnian and Polish perspective“ održanog 1. 6. 2021. godine prof. dr. Irma Čehić, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja, prezentirala je pozitivna iskustva integrirane evaluacije rada studenata, odnosno izrade razvojnog portfolija kao završnog ispita - „Replacing exams with portfolios – developing cooperation between students and connection between subjects“. 

Na webinaru  je aktivno učestvovala i prof. dr. Agnieszka Szplit sa Fakulteta za edukaciju i psihologiju Jan Kochanowski Univerziteta u Kielce-u predstavljajući projekt bilingvalnog predškolskog odgoja i obrazovanja „Growing up in a multilingual world – pre-school children bilingual education".

Webinaru su prisustvovali i predstavnici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te je dogovoren i nastavak saradnje s oba univerziteta s fokusom na mobilnosti studenata i nastavnika te zajedničko učešće i rad na projektima.


Mobilnost u online okruženju

Mobilnost u online okruženju

Gostovanje prof. dr. Vicenta Minana-Signes sa Univerziteta Valencia realizirano je u okviru programa Erasmus+KA107 na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u online okruženju, u periodu od 19. 4. do 23. 4. 2021. godine. U okviru programa profesor Minana-Signes održao je sastanak sa prof. dr. Irmom Čehić, prodekanesom za nastavu i studentska pitanja i sa prof. dr. Sanelom Merjem Rustempašić, prodekanesom za međunarodnu saradnju i kvalitet. Prvo predavanje realizirano je o temi „Sistem obrazovanja u Španiji“. Uvaženi profesor Vicente Minana-Signes održao je i predavanja za studente Odsjeka za razrednu nastavu na trećoj godini, kao i za studente Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju na drugoj godini o temi „Posturalni poremećaji kod učenika“. Upućena je i inicijativa za uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo profesoru Minana-Signes na gostovanju i inspirativnim predavanjima.


Muzička akademija Cetinje uspješno je realizirala Drugi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije SIMPED2021 u Crnoj Gori. U toku dva simpozijumska dana izlaganja je ispratilo oko 100 učesnika iz zemlje i inostranstva. Ključna predavanja održale su prof. dr Gordana Karan (FMU Beograd) i prof. dr Karin Wagner (MDW, University of Music and Performing Arts, Vienna). Naše kolegice, doc. dr. Mirsada Zećo i prof. dr. Lejla Silajdžić, predstavljale su Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu i prezentirale su nove perspektive učenja i podučavanja muzike.

171265178 10158126066739142 4729796899096843865 n    SIMPED


Newsflash: Nominate your students now for Autumn 2021 at Windesheim University of Applied Sciences

Starting today, you can nominate your students that would like to come to Windesheim University of Applied Sciences during the Autumn 2021 semester.


Please use the following link to our online system to nominate your students. We kindly ask you not to share this link with your students: Nomination incoming students Windesheim UAS-Mobility Online

You can nominate your student(s) from April 1st until May 15th.

Upon your nomination your student(s) will receive an automated response from our application system asking them to create an account and start the application process. For the application process students can also view some instructional videos that we've prepared. The Learning Agreement to be used by used can be found on our website

Currently our Board has not yet decided on the means of teaching, but we expect the start of the semester to be either online or blended. As soon as our Board will make its decision we will make sure you will receive more specific information on this.

We are looking forward welcoming your students again in Autumn 2021.


Obavještenje za mobilnost!

Poziv je namijenjen osoblju i studentima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru ERASMUS+ programa za Univerzitet u Primorskoj, Slovenija.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći na linkovima, i to:

za studente: https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/up-call-erasmus-for-students/2291-

za osobljeCall E+ KA107 2020 STAFF  

Krajnji rokovi prijave su:

za studente 15. 3. 2021. godine

za osoblje 15. 4. 2021. godine.

Sve prijave bit će kompletirane do 31. 7. 2021. godine.


Dostavljamo vam informaciju o raspisivanju poziva za mlade istraživače u sklopu programa “Unaprijeđenje uloge nauke u društvu” u organizaciji British Councila i to:

Poziv za Obuku mladih istraživačica i istraživača za djelotvornije komuniciranje nauke i javni angažman – Program obuke ima za cilj poboljšati sposobnosti istraživača u ranoj karijeri da učinkovito komunicira u nauci i angažiraju se sa širom javnošću. Namijenjen je istraživačima u ranoj karijeri (nekome ko je u roku od osam godina od dodjele doktora znanosti) iz svih disciplina. Program će se izvoditi u suradnji sa Univerzitetom Zapadne Engleske (Bristol) i organizacijom ThinkWrite. Za više informacija o programu treninga kliknite ovdje

Poziv za Obuku mladih istrazivača i istraživačica za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika – Cilj programa osposobljavanja je poboljšati sposobnosti istraživača u ranoj karijeri za prevođenje naučnih dokaza u politiku i učinkovitije povezivanje s kreatorima politike i ostalim dionicima. Program obuke namijenjen je istraživačima u ranoj karijeri (nekome ko je u roku od osam godina od dodjele doktora nauka) koji istražuju u sljedećim područjima: zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, okoliš, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizikom od katastrofe, ekonomija itd. Program će se izvoditi u saradnji s parlamentarnim komunikacijama Dods. Za više informacija o programu treninga kliknite ovdje.

Rok za prijave je 1. decembar 2020. godine.

Promocija nove međunarodne koautorske knjige poezije Postmodern Voices

U sklopu međunarodne online konferencije World Poetry Conferance, 13. 10. 2020. u 19:00 sati, promovirana je i nova koautorska knjiga poezije na engleskom jeziku doc. dr. Mirzane Pašić Kodrić Postmodern Voices, Volume 1, Earth Vision Publications, Gurugram, Indija 2020. Pored novih pjesama doc. dr. Pašić Kodrić,  na promociji su predstavljene pjesme i drugih autora iz knjige: Caroline Turung (Francuska), Tatyane Terebinove (Rusija), dr. Maureene Shyamale Rajamoney (Malezija) te  Prakasha Nagarajana (Indija).

O knjizi su govorili dr. Parneet Jaggi i dr. Jernail S Aanand.

Post Modern Voices Cover


Notice for International students / Obavijest za inostrane studente
https://international.unsa.ba/academic-info/


windesheim

Windesheim International Office

Periodical Newsletter – Summer Edition 2020

  • Nomination deadline Spring Semester 2021
  • EAIE "Early Morning" Online Partner Breakfast - 16 September 2020
  • Virtual Exchange Opportunities
  • Get to know our exchange programmes - Data-driven innovation
  • KA107 cooperations granted
  • Continued Windesheim partners - going global!

 


Odluka Rektora UNSA o suspendiranju mobilnosti / 8. april 2020.

 

Projekti COVID19 / 1. april 2020.

Otkazuju se konkursi za mobilnost u zimskom semestru 2020/2021. godine / 23. mart 2020.

Obavijest / Notice / 12. mart 2020.

Zbirka uputa za mobilnost - Univerzitet u Sarajevu

Upute o implementaciji međunarodne kreditne mobilnosti

Informacije i upute o dostupnim programima saradnje za 2020. godinu

P1 - Zahtjev za pripremanje dokumentacije za poziv u okviru Erasmus ili drugih programa

Lista projekata