Dokumenti / Pravilnici

PROPISI UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu


PRISTUP INFORMACIJAMA JAVNOSTI 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 

Index registar informacija pod kontrolom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Zahtjev /Obrazac  za pristup informacijama Pedagoškog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu  

Kontakt osoba: Hasan Kurtanović – Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Tel: + 387  33  223 273   lokal 17


DOKUMENTI / PRAVILNICI PEDAGOŠKOG FAKULTETA

Poslovnik o radu Komisije za izbor akademskog osoblja

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Pravila Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o diplomskom radu

Pravilnik o završnom radu II ciklusa studija na Odsjecima Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Izjava o autentičnosti radova Pedagoškog fakulteta

Prijava teme završnog rada (II ciklus studija)  (Obrazac ZR1)

Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (ObrazacZR2)

Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR3)

Saglasnost za temu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR4)

Izvještaj komisije za ocjenu i odbranu završnog rada (II ciklus studija) (Obrazac ZR5)

 Zapisnik sa odbrane završnog rada na drugom (II) ciklusu studija (Obrazac ZR6)

Izgled naslovnice Završnog rada (II ciklus studija)

Procedure pisanja završnog rada na II cklusu studija