Javne nabavke

Naslov Datum kreiranja Pregleda
Odluka o pokretanju postupka nabavke - usluge Pravne usluge 13 Decembar 2023 Pregleda: 93
Odluka o pokretanju postupka nabavke - usluge Kotizacije na stručnim seminarima 07 Decembar 2023 Pregleda: 129
Odluka  o poništenju postupka nabavke USLUGE RESTORANA I USLUGE POSLUŽIVANJA HRANOM 30 Novembar 2023 Pregleda: 167
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Usluge štampanja 23 Novembar 2023 Pregleda: 173
Odluka o pokretanju direktnog sporazuma javne nabavke - Didaktički materijal - Obrazovne igre 23 Novembar 2023 Pregleda: 152
Odluka, 14. 11. 2023. o pokretanju postupka nabavke - Usluge hotela i restorana 15 Novembar 2023 Pregleda: 267
Odluka o pokretanju postupka nabavke - roba Kotao za centralno grijanje 01 Novembar 2023 Pregleda: 210
Odluka - Sistemski programski paket 25 Oktobar 2023 Pregleda: 391
Odluka - Police za arhivu i ormari za čuvanje 25 Oktobar 2023 Pregleda: 211
Odluka - Računarska oprema 25 Oktobar 2023 Pregleda: 218
Obavještenje o nabavci 01 Septembar 2023 Pregleda: 364
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pravne usluge 04 Januar 2023 Pregleda: 341
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 19 Decembar 2022 Pregleda: 469
Poziv za dostavu ponude u postupku javne nabavke usluga Kotizacije na stručnim seminarima za uposlenike Univerziteta u Sarajevu - Pedagoškog fakulteta 09 Decembar 2022 Pregleda: 365
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke - usluge Kotizacije na stručnim seminarima 09 Decembar 2022 Pregleda: 4505
ODLUKA o pokretanju postupka nabavke - robe Fiskalni uređaj 09 Decembar 2022 Pregleda: 363
Poziv za dostavu ponude u postupku nabavke za pravne usluge 30 Novembar 2022 Pregleda: 392
Odluka o pokretanju postupka nabavke - usluge: pravne usluge 30 Novembar 2022 Pregleda: 396
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA 28 Novembar 2022 Pregleda: 362
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Police 17 Novembar 2022 Pregleda: 420
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - računarska oprema 17 Novembar 2022 Pregleda: 350
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge sanitarnog i sistematskog pregleda 06 Septembar 2022 Pregleda: 619
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 06 Septembar 2022 Pregleda: 705
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE ZDRAVSTVENIH USLUGA  22 Juli 2022 Pregleda: 878
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računarska oprema 17 Decembar 2021 Pregleda: 612
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Telefonska centrala 17 Decembar 2021 Pregleda: 692
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pravne usluge 08 Decembar 2021 Pregleda: 672
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Računarska oprema 02 Decembar 2021 Pregleda: 639
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke - Telefonska centrala 02 Decembar 2021 Pregleda: 614
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02 Decembar 2021 Pregleda: 616