Zbornik sažetaka

Dostupnost u bibliotekama


Međunarodna naučno-stručna konferencija "Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji" (2 ; 2019 ; Sarajevo)

Urednici: Memišević Haris , Omerović Mirela 

pdf icon png 2056 Publikacija u PDF formatu