UKUPNI REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ MUZIČKE KULTURE NA ODSJEKU ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU

UKUPNI REZULTATI NA POPRAVNOM ISPITU IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I

IZBORNI PREDMETI: VOKALNI PRAKTIKUM I, III, HOR/ZBOR III, V, VII, POPRAVNI ISPIT, 16. 2. 2021.