Rezultati popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija