Rezultati ispita: Metodika nastave matematike 2, Metodika razvoja mat. pojmova 1, Metodika razvoja mat. pojmova 3, Seminarski rad