APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI NE STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA

Termini ispita kod prof.dr. Merime Čaušević za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima su:

  1. Utorak 10.04.2018. u 14.00 sati
  2. Utorak 24.04.2018. u 14.00 sati

Sarajevo, 30.03.2018.                                                                                  

 Predmetni nastavnik

                                                                                                                             Prof.dr. Merima Čaušević