PEDAGOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

OBAVIJSET O  POČETKU NASTAVE  ZA VANREDNE STUDENTE  I  i II CIKLUSA STUDIJA

 

                                                                                   

Nastava  za vanredne studente I i II ciklusa u zimskom semestru  akademske 2020/2021. godine  počinje u ponedjeljak   9. 11. 2020. godine, prema rasporedu koji je objavljen na web stranici Fakulteta.

Sarajevo, 5. 11. 2020. godine  

                                                 

                                                                                                                                          Dekanat