O B A V I J E S T 

Studenti I godine II ciklusa studija mogu preuzeti index, šifre za eUNSA program i ugovore o studiranju u studentskoj službi u terminu od 11,00 – 13,00 h.

Studentska služba