O B A V I J E S T

 

 

Studenti koji odbrane završni rad na II ciklusu studija do 9.7.2021. godine i žele da dobiju Uvjerenje o završenom studiju u julu mjesecu, svu potrebnu dokumentaciju trebaju dostaviti najkasnije do 15.7.2021. godine do 12,00 h.