UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Ozrenka Bjelobrk Babić, magistar umjetnosti, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: "Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu Muzičke kulture ".

Prezentacija će se održati 22. novembra 2019. godine (petak) sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).