ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Mr. Marija Slavković, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Nivo prediktora i akademska postignuća djece tipične populacije i djece sa intelektualnim poteškoćama predškolske dobi“.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine u 12 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.