UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Šejle Kadribašić pod naslovom

Etnopedagoški značaj tradicijske kulture u obrazovnoj integraciji nacionalnih manjina

Odbrana će biti održana u utorak, 12.11.2019. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).