UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Mirsade Zećo pod naslovom

Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 22.07.2019. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).