ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Edin Kukavica, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Pozitvna retradicionalizacija društva kroz kulturu življenja u osnovnim školama Kantona Sarajevo“.

Prezentacija će se održati u utorak, 18. juna 2019. godine u 14 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.