OBAVIJEST ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

ZA OVJERU PRETHODNOG I UPIS NAREDNOG SEMESTRA POTREBNO JE:

  • UPISNI MATERIJAL - 2 semestralna lista

(nabavlja se na Ekonomskom ili Pravnom fakultetu)

UPLATNICA ZA ŠKOLARINU III ciklus – ŽIRO RAČUN 141 196 53200084 75 BOSNA BANKA INTERNATIONAL d.d. Sarajevo – rata

VRSTA PRIHODA: 722631

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2 1 0 4 0 2 3

OPŠTINA:077

  • INDEX

Studenti mogu izvršiti upis do 24. 5.2019. godine.