UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

DOKTORSKI STUDIJ

Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog

odgoja i obrazovanja

Obavijest za studente III ciklusa studija

 

I SEMESTAR

Predavanja kod prof.dr. Hariza Agića iz predmeta Savremeni modeli organizacije nastavnog procesa neće se održati u dogovorenom terminu. Novi termini predavanja su:

petak, 15.03.2019. godine u 15 sati i

subota, 16.03.2019. godine u 9,00 sati

u zgradi Skenderija 72, sala 2.

                                                                                                         

Dekanat