Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit i konsultacije kod prof.dr. Saita Kačapora održat će se u utorak, 22.1.2019. godine u 12,00 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat