Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit i konsultacije kod prof.dr. Saita Kačapora održat će se u ČETVRTAK, 13.9.2018. godine u 10,30 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat