Obavještenje

Ispit i konsultacije kod prof. dr. Saita Kačapora održat će se u petak, 6.7.2018. godine od 13 sati na Pedagoškom fakultetu Skenderija 72, sala 3. 

Dekanat