Adisa Milić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 12. jula 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.