UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Sarajevo, 21.6.2018.

 

O B A V I J E S T

 

Ispit iz predmeta Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama neće se održati 23.6.2018. godine u 11 sati.

Novi termin ispita je utorak, 26.6.2018.godine u 14 sati.

Studenti na ispit trebaju donijeti seminarske radove na temu kvaliteta i prezentaciju.