UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Dragane Aleksić pod naslovom

" SAVREMENA ŠKOLA U NOVOM MREŽNOM INTERNET OKRUŽENJU

I REINŽENJERING NASTAVNIH PROCESA"

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 09.07.2018. godine u 12,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).