Obavijest za studente III ciklusa studija

I SEMESTAR

Predavanja kod prof. dr. Fatiha Destovića  iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima održat će se u petak, 18.05.2018. godine od 15 sati u zgradi Skenderija 72, sala 2.

                                                                                                         

Dekanat