Obavijest za studente III ciklusa studija

Ispit iz predmeta Konstruisanje instrumenata za pedagoška istraživanja kod prof.dr. Saita Kačapora i prof.dr. Elme Selmanagić-Lizde održat će se u petak, 28.2.2020. godine u 13,00 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 12.2.2020.godine