UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Anđelke Kovač

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Anđelka Kovač

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Osnovna škola za muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Merima Čaušević, vanredni profesor za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. dr. Indira Meškić, redovni profesor za nastavne predmete: Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II   Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, mentor i član
  3. dr. Elma Selmanagić-Lizde, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija (predmeti: Opća pedagogija I i II, Školska pedagogija, Školska i obiteljska pedagogija, Obiteljska pedagogija, Didaktika I i II, Savremeni didaktičko-metodički pristupi u odgoju i obrazovanje, Razvoj i evaluacija kurikuluma, Savjetodavni rad sa roditeljima) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.