UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Adise Milić pod naslovom

Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba

Odbrana će biti održana u utorak, 28.1.2020. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).