UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Ozrenke Bjelobrk Babić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Ozrenka Bjelobrk Babić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Naziv doktorske disertacije: Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu muzičke kulture

Sastav Komisije za pregled:

  1. Prof.dr. Indira Meškić, redovni profesor za nastavne predmete: Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II   Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik
  2. Prof.dr. Merima Čaušević, vanredni profesor  za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV)  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
  3. Dr. Daniel Maleč, docent   za naučnu oblast Psihologija   Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.