UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Ivane Gojmerac

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Ivana Gojmerac

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: JU Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“

Naziv doktorske disertacije: Uticaj muzičko-ritmičkih stimulacija i pokreta na motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha

Sastav Komisije za pregled:

  1. Emeritus prof.dr. Sadeta Zečić, redovni profesor za užu naučnu oblast specijalna pedagogija, logopedija Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilište Hercegovina, predsjednik

  2. dr. Merima Čaušević, vanredni profesor za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prvi mentor

  3. dr. Indira Mahmutović, vanrednii profesor za predmete: Metodika tjelesnog odgoja (I-IV), Tjelesna kultura na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, drugi mentor

  4. dr. Indira Meškić, redovni profesor za nastavne predmete Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član

  5. dr. Valida Akšamija-Tvrtković, docent za predmete: Metodika  muzičke nastave I-III, Savremene metodičke prakse, Metodologija  istraživanja  u muzičkoj pedagogiji, Metodika inkluzivne  muzičke nastave, Metodika i pedagoška  praksa i Muzička pedagogija na Muzičkoj akademiji   Univerziteta  u Sarajevu, član

 Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.