UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Mr. Rasema Sarić,  student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom „Pedagoške kompetencije nastavnika kao agens funkcionalnih znanja učenika“.

Prezentacija će se održati u srijedu, 30. decembra 2020. godine u 15 sati.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije će biti održana putem on- line platforme Office 365. 

Doktorski studij