UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Admira Dedić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Uticaj kognitivnih i lingvističkih faktora na sposobnost čitanja djece nižih razreda osnovne škole“.

Prezentacija će se održati u petak, 29. januara 2021. godine u 14 sati.

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije će biti održana putem on- line platforme Office 365.

Doktorski studij