UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Ivane Gojmerac  pod naslovom

Uticaj muzičko-ritmičkih stimulacija i pokreta na motoričke sposobnosti

djece s oštećenjem sluha "

 

Odbrana će biti održana u petak, 12.2.2021. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.