UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2020/2021.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

 Datum

 Dan

 Sat

 Predmet

 Nastavnik

 19. 3. 2021.

 petak

 17,00 h 

 Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama 

 Prof.dr. Mensura Kudumović

 20. 3. 2021.   

 subota  

 11,00 h   

 Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama   

 Prof.dr. Mensura Kudumović

 26. 3. 2021.

 petak

 17,00 h

 Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama

 Prof.dr. Mensura Kudumović

 2. 4. 2021.

 petak

 17,00 h

 Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama

 Prof.dr. Jasmina Bećirović-Karabegović   

 3. 4. 2021.

 subota

 11,00 h

 Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama

 Prof.dr. Jasmina Bećirović-Karabegović

 

Predavanja će se održati online na https://www.office.com/.

Sarajevo, 9. 3. 2021. godine