UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2020/2021.godini

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum Dan Sat Predmet Nastavnik
  19.3.2021.     petak     14,00 h     Metodologija naučnoistraživačkog rada     Prof.dr. Dževad Termiz  

 

Predavanja će se održati online.

Sarajevo, 10.3.2021.godine