UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE

Arnela Pašalić, MA,  student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će projekat  doktorske disertacije   pod naslovom Uticaj izvršnih funkcija na razvojni profil djece sa intelektualnim teškoćama predškolske dobi“.

Prezentacija će se održati u srijedu,19. maja 2021. godine u 15 sati putem aplikacije Zoom.

                                                                                                           Doktorski studij