UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Josipa Jurić, MA prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Osposobljenost za mentalno računanje i utjecaj školske matematike ".

Prezentacija će se održati 15. jula  2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati putem on- line platforme Office 365.