UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE

Safija Skomorac- Pezer,  student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će projekat  doktorske disertacije   pod naslovom Istraživački usmjerena nastava u predmetu Moja okolina“.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 12. jula 2021. godine u 17 sati putem on- line platforme Office 365. 

Doktorski studij